Obsah projektu železobetonové /ocelové konstrukce

ŽELEZOBETONOVÉ  KONSTRUKCE 

Projekt obsahuje - statický  výpočet dle Eurokodů včetně určení potřebné výztuže nosných prvků ,určení kvality betonu a výztuže.

Projekt obsahuje - výkresy tvaru monolitických konstrukcí případně skladby prefabrikovaných konstrukcí a jejich kotvení.

Pro prováděcí projekt se dokládá výkres uspořádání vyztužení monolitických konstrukcí s potřebnými počty vložek dle statického výpočtu jako podklad pro zhotovitele stavby.

Výkresy výztuže  nejsou předmětem projektu neboť jsou povinností zhotovitele stavby ale je možné je objednat jako zvláštní výkon.

OCELOVÉ KONSTRUKCE 

Konstrukce podle ĆSN EN 1993-1-1 Pro pozemní stavby 

Konstrukce podle ĆSN EN 1993-1-3 Tenkostěnné za studena tvarované prvky 

Projekt obsahuje - statický výpočet dle Eurokódů včetně určení potřebných ocelových prvků ,určení jejich kvality. 

Projekt obsahuje - schematický výkres  konstrukce a výkaz výměr OK

Detaily konstrukce jsou součástí prováděcího projektu jako podklad pro výrobní dokumentaci.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social