Návrhy opěrných zdí ,příklady ,postupy

Uhelnikova-zedKb-blokySoucasny-stavPriklad-operna-zed20210904_11495701Svahy

Druhy posuzovaných a projektovaných opěrných zdí.

Gabiony

Prefabrikované opěrné zdi  z betonových bloků

Tížné zdi

Úhlové zdi ze železobetonu včetně výztuže ,dokumentace pro provádění stavby

Vyztužené zdi ze ztraceného bednění s vloženou výztuží - nejčastější případ 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Příklady typických výpočtů opěrných zdí různého typu a posouzení svahů.

Výpočty jsou prováděny dle programů společnosti FINE  ,soubor programů GEO 5 .V řadě případů se jedná až o havarijní stavy starších opěrných zdí z kamene dlouhodbě neudržovaných ,bez odvodnění a potřebné údržby. Bohužel v posledních letech jsou zde případy návrhu opěrných zdí pomocí probetonovaných tvárnic ,ztraceného bednění z KB bloků bez statického posudku vykazujících po několika letech výrazné naklonění a trhliny. Řada investorů ve snaze ušetřit provádí opěrné zídky také pomocí svahových tvárnic nakoupených v hypermarketech  určených ale pouze jako ochrana svahů , bez konzultace nebo návrhu statika. Náprava těchto chyb   stojí investora v konečném důsledku řádově mnohem větší finanční prostředky než statický posudek nebo projektová dokumentace. Je nutné upozornit ,že podle stavebního zákona je nutné požádat o stavební povolení pokud je opěrná zádka vyšší nebo rovnající se  1 m a pokud hraničí s veřejným prostranstvím i pro výšky do 1 m.Podle Eurokodu 7 jsou zařazeny opěrné konstrukce a vyztužené zemní konstrukce s výškou větší než 1,50 m (orientačně) do 2 geotechnické kategorie (GK) a nad 6 m do 3 GK případně při použití nestandartních materiálů nebo v sesuvném území. Vždy je nutné přizvat nejen autorizovaného statika ale  osobu autorizovanou v oboru geotechnika .Vyjimku tvoří stavby ve 2 GK kde lze přizvat osoby autorizované v oboru statika a dynamika stavebních konstrukcí.

Nedávné příklady nevyhovující zídky z okrasných tvárnic - svahovek ,použité nesprávně  jako opěrná a opěrné zdi  z kamene výchylka koruny zdi ca 120 mm od svislice v havarijním stavu ,původní a nový stav ,opěrná monolitická zeď Slapy a zídka ze ztraceného bednění na Praza 6.

20210819_133646_resized20210528_135625_resized Operna-zed-slatinanska-23

Příklady projektů opěrných zdí

Příčný řez ,výkresy výztuže,statický výpočet  ,výkresy tvaru (nejsou uvedeny)

Opěrná zeď  Slapy                                                                                                       Praha 9

Pricny-rez-aVyztuz-kridel-aVyztuz-zdi-aVypocet-001

 Praha 6

Nevyhovující opěrná zídka délky ca 50 m ve svažitém terénu. 

20230522_131111_resized2023-06-27-72023-06-27-9

Zakládání  staveb

1)Zakládání plošné ,základové pasy ,patky ,desky 

2)Dymanicky namáhané základy strojů

3)Pilotové základy 

3.1. Klasické vrtané piloty 

3.2. Mikropiloty klasické a beraněné STATIpile pro zesílení základů

Pořadované podklady vždy:

Inženýrsko-geologický průzkum ,situace oblasti se zaměřením výšek atd.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social