Vítejte na našem webu

 

Firma založena v r.1990                      Datová schránka : nfvfub3

Projekty statiky

Statické posudky 

Stavební dozory

Upozornění : příjem dalších  zakázek plánujeme na září-listopad 2024.

Str-1Att00021Att00048Bd-hvezda

20201207_190958_resized      Priklady                 Vypocet-krovu 

 P1010006        P1010002      P1010004     P1010028   

Návrhy/projekty sanací budov ,mikropilotové založení 

Autorizovaný statik Ing. Jan Čapek

      Jako autorizovaný statik provádím návrh a posouzení konstrukcí staveb počínaje základy ,nosnými zdmi, stropy, schodišti, krovy v případě klasického rodinného domu a tzv.“běžné“ stavby po složitější železobetonové, ocelové rámové konstrukce ,haly i mostní konstrukce. Posudky jsou prováděny na základě platných norem , Eurokodů platných a závazných v celé Evropské unii. Jedná se o soubory norem počínaje obecnými zásadami ,určením zatížení, jejich kombinacemi a navrhováním případně posuzováním jednotlivých druhů konstrukcí podle materiálů tj. pro betonové, ocelové, ocelobetonové, dřevěné a zděné konstrukce ,geotechniku ,seismické oblasti a hliníkové konstrukce. Pro posuzování a hodnocení starších existujících staveb se používá ĆSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí a ČSN 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí.

V posledních letech jsem zaměřen na rekonstrukce staveb i projekty menšího rozsahu, občanskou a bytovou výstavbu, rodinné domy a bytové domy , sanaci staveb.

Dále nabízím statické posudky a projekty

  • Poruchy konstrukcí, zjištění příčin a doporučení pro sanaci a návrhy případně projekty sanací 
  • Posudek stavebnětechnického stavu nosné konstrukce domu s uvažováním budoucího investičního záměru, rekonstrukce, přístavby, nástavby
  • Posudky na změny zatížení nebo užívání staveb
  • Posudky stropů a krovů při vestavbách podkroví
  • Posudky při výměnách bytových jader
  • Zaměření objektů a jejich pasport v případě chybějící projektové dokumentace
  • Posudky na vyžádání stavebních úřadů
  • Skeletové budovy ze železobetonu celkový posudek s návrhem výztuže a zakládání 
  • Posudky a projekty různých druhů opěrných zdí ,úhelníkové ze železobetonu,tížné zdi,vyztužené z KB bloků ,prefabrikované,gabiony
  • Posudky sesuvů ,pilotové základy,mikropiloty

U větších stavebních projektů spolupracuji s osvědčenými autorizovanými inženýry pro pozemní stavby a na geotechniku ,zjištění vlastností zemin s osvědčenými geology.

Kdo je to statik?

Statik je především odborník s vysokoškolským vzděláním a diplomem a více lety praxe, který složil zkoušky ve svém oboru a ve svém oboru se musí dále vzdélávat a doplňovat průběžně potřebný software pro výpočty konstrukcí a literaturu v oboru. Statici stejně jako další odborníci ve stavebnictví jsou sdružení v České komoře autorizovaných inženýrů a techniku ČKAIT s povinností autorizace. Komora zajišťuje pro své členy pravidelná školení, literatury a další odborné služby.

Přikládám odkaz na článek webu ČESKÉ STAVBY 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social