Vítejte na našem webu

Projekty statiky

Statické posudky

Statické výpočty

Autorizovaný statik Ing. Jan Čapek

Jako autorizovaný statik provádím návrh a posouzení konstrukcí staveb počínaje základy ,nosnými zdmi, stropy, schodišti, krovy v případě klasického rodinného domu a tzv.“běžné“ stavby po složitější železobetonové, ocelové rámové konstrukce ,haly i mostní konstrukce. Posudky jsou prováděny na základě platných norem , Eurokodů platných a závazných v celé Evropské unii. Jedná se o soubory norem počínaje obecnými zásadami ,určením zatížení, jejich kombinacemi a navrhováním případně posuzováním jednotlivých druhů konstrukcí podle materiálů tj. pro betonové, ocelové, ocelobetonové, dřevěné a zděné konstrukce ,geotechniku ,seismické oblasti a hliníkové konstrukce. Pro posuzování a hodnocení starších existujících staveb se používá ĆSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí a ČSN 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí.

V posledních letech jsem zaměřen na rekonstrukce staveb a projekty menšího rozsahu, občanskou a bytovou výstavbu, rodinné domy a bytové domy., sanaci staveb.

Dále nabízím statické posudky:

  • Poruchy konstrukcí, zjištění příčin a doporučení pro sanaci
  • Posudek stavebnětechnického stavu nosné konstrukce domu s uvažováním budoucího investičního záměru, rekonstrukce, přístavby, nástavby
  • Posudky na změny zatížení nebo užívání stavb
  • Posudky stropů a krovů při vestavbách podkroví
  • Posudky při výměnách bytových jader
  • Zaměření objektů a jejich pasport v případě chybějící projektové dokumentace
  • Posudky na vyžádání stavebních úřadů

U větších stavebních projektů spolupracuji s osvědčenými autorizovanými inženýry pro pozemní stavby a na geotechniku ,zjištění vlastností zemin s osvědčenými geology.

Kdo je to statik?

Statik je především odborník s vysokoškolským vzděláním a diplomem a více lety praxe, který složil zkoušky ve svém oboru a ve svém oboru se musí dále vzdélávat a doplňovat průběžně potřebný software pro výpočty konstrukcí a literaturu v oboru. Statici stejně jako další odborníci ve stavebnictví jsou sdružení v České komoře autorizovaných inženýrů a techniku ČKAIT s povinností autorizace. Komora zajišťuje pro své členy pravidelná školení, literatury a další odborné služby.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social