Statika staveb Praha ,o mně

Jako statik jsem začal před řadou let s logaritmickým pravítkem a kalkulačkou.Později  na Báńských projektech v Teplicích  jsem používal výpočetní techniku , program Defor a později  na Armabetonu Praha ,který bohužel skončil počátkem 90-tých let programy na strunobeton. Od roku ca 1992-3  programy společnosti FINE  ,(www.fine.cz) doposud. 

Vždy si ověřuji jednoduchým výpočtem a na základě mé dlouholeté zkušenosti  vše tzv.ručně i když přibližné výsledky ,neboť v řadě případů jsou značně složité programy jen "černou skřínkou"  jejíž obsah bohužel neznám .Je nutné si uvědomit ,že statik vždy odpovídá za  použití příslušného software a je povinen si výpočet ověřit i např.jiným programem nebo metodou. Pro přibližné a složitější výpočty jsem vybaven  potřebnými normami od r.1967 do současné doby ,kdy platí Eurocody a rozsáhlou knihovnou a literaturou o statice  a tak  mám možnost porovnat výsledky s minulostí. Vždy prosazuji zásadu logiky v řešení  a základních principů statiky ,které platí stále.

Autorizaci pro výkon činnosti  jsem získal po více než 30-ti letech praxe u České komory autorizovaných inženýrů a techniků , www.ckait.cz ;  číslo mé autorizace 0008264.

Jsem autorizovaný inženýr pro „Statiku a dynamiku staveb „ a  pro „Mosty a inženýrské konstrukce“. Jsem pojištěn na rozsah krytí a pojistné nebezpečí u makléřské společnosti Ćásenský – Hlavatý na částku 3,00 mil.Kč a 250 tis.Kč u ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

Moje technické vzdělání:

Střední průmyslová škola obor pozemní stavby 4 r.

ČVUT fakulta stavební ,obor KD ,konstrukce a dopravní stavby 5 r.
Diplomová práce statické řešení turbostolice v elektrárně Prunéřov.

Postgraduální studium VUT Brno ,soudní inženýrství ,stavebnictví a oceňování nemovitostí 3 r.

Postgraduální studium automatizace projektování ĆVUT Praha 

Praxe:

ČSD projekce SSZD projekce a provoz  ,opravy mostů a tratí 3 r. Projekty rekonstrukce ocelových a menších betonových mostů a opěrných zdí.

Báňské projekty Teplice , samostatný a vedoucí statik  8 r. Projekty železobetonových konstrukcí ,zakládání,průmyslové a občanské stavby a prefabrikované mosty.

Armabeton Praha , vedoucí statik 5 r. Projekty převážně železobetonových konstrukcí a hal , zakládání ,kotvené stěny ,prováděcí a dílenská dokumentace ,dozoru na vlastních projektech.

OSVČ ,jako statik  a stavební dozor doposud a soudní znalec ve stavebnictví ,specializace na statiku  od r.1990 do r.2017. Projekty  prefabrikované mosty ,bytové domy, rodinné domy i stavební část  Jako soudní znalec  řady posudků na vady a poruchy staveb.

Používané výpočetní programy:

Pro zejména praktickou statiku doporučuji již více než  30 let dlouhodobě používaný software od společnosti FINE obsahující jak možnosti výpočtu železobetonových ,dřevěných a ocelových konstrukcí programy řady FINE ,tak i pro zakládání a geologii programy řady GEO.Jedná se o programy FIN EC Profesional ,posuzování  betonových,železobetonových,ocelových a dřevěných konstrukcí ve 2D ,3D  a  GEO5  na zakládání plošné ,pilotové,opěrné stěny ,kotvení konstrukcí,sesuvy svahů a základové desky.

Webové stránky  https://www.fine.cz

Pro některé další výpočty a jako kontrolu používám program SCIA Engineer 2023

Webové stránky  https://www.scia.net/cs

Jako varianta jsou dlouhodobě testovány programy firmy DLUBAL  zvláště na železobetonové konstrukce 

Webové stránky  https://www.dlubal.com

 

Model-ram

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social