Přehled posudků

Nabízím statické posudky:

 • Poruchy konstrukcí, zjištění příčin a doporučení pro sanaci a návrhy případně projekty sanací 
 • Posudek stavebnětechnického stavu nosné konstrukce domu s uvažováním budoucího investičního záměru, rekonstrukce, přístavby, nástavby
 • Posudky na změny zatížení nebo užívání staveb
 • Posudky stropů a krovů při vestavbách podkroví
 • Posudky při výměnách bytových jader
 • Zaměření objektů a jejich pasport v případě chybějící projektové dokumentace s návrhem řešení statiky,posouzení vad a poruch
 • Posudky na vyžádání stavebních úřadů
 • Skeletové budovy ze železobetonu celkový posudek s návrhem výztuže a zakládání 
 • Ocelové konstrukce různého druhu ,halové objekty včetně zakládání 
 • Tekostěnné ocelové konstrukce .za studena tvarované prvky
 • Posudky rodinných ,bytových domů - základy,zdivo,stropy,krovy
 • Posudky opěrných zdí - různé druhy ,vyztužené z KB bloků,prefabrikované ,železobetonové úhelníkové,tížné zdi,gabiony 
 • Dynamicky namáhané základy pro stroje 
 • Pilotové založení
 • Posudky stability svahů 
 • Posudky mostů převážně menšího rozpětí do 20 m  ,železobeton ,prefabrikované mosty 

U větších stavebních projektů a posudku  spolupracuji s osvědčenými autorizovanými inženýry pro pozemní stavby a na geotechniku ,zjištění vlastností zemin s osvědčenými geology.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social