Posudky rodinných domů

Posouzení statiky a technického stavu rodinného domu.

    Doporučuji využít této možnosti při převodu majetku, plánování stavebních prací ,dědickém řízení a výskytu poruch na rodinném domu pro zjištění příčin a jejich opravy.

    Nabízíme  tři varianty statického posudku doplněné dle mých dlouhodobých zkušeností jako soudního znalce  v letech 1989 -2017 a stavebního projektanta /statika  o  výčet  viditelných stavebních vad a poruch.

 Během prohlídky upřesníme navzájem o jakou variantu se rozhodnete.

 Varianta posudku                                                                                                        Cena  

1.

Prohlídka  rodinného domu v délce do 3 hod.                                                             od   8 000 Kč

Ústní zhodnocení statiky a  technického stavu na místě při prohlídce.

Zpráva mailem o prohlídce  včetně fotografií.

2.

Prohlídka  rodinného domu v délce do 3 hod.                                                            od   15 000 Kč

Ústní zhodnocení statiky a  technického stavu na místě při prohlídce.

Písemná zpráva ve 3 vyhotoveních z prohlídky   s návrhem změn a

doporučením možností provedení sanace.

Odhad nákladů na opravu a rekonstrukci

Fotodokumentace vad a poruch.

Zjednodušený přibližný statický posudek  dle empirie  hlavních nosných prvků.

3.

Prohlídka  rodinného domu v délce do 3 hod.                                                          od     22 000 Kč

Ústní zhodnocení statiky a  technického stavu na místě při prohlídce.

Písemná zpráva ve 3 vyhotoveních z prohlídky   s návrhem změn a

doporučením možností provedení sanace  a dodavatele.

Odhad nákladů na opravu a rekonstrukci ,orientační ceny dle výměr

Fotodokumentace vad a poruch.

Podrobný statický posudek  hlavních nosných prvků dle Eurokódů

K ceně je vždy připočítáváno jízdné 10,- Kč/km z Prahy a zpět.

Sanační projekt v případě nutnosti je účtován samostatně po dohodě na místě.

    Pro vypracování  statického posudku a zhodnocení technického stavu je nutné dodat projektovou dokumentaci ,dostupné stavební plány u starších domů a zajistit po dohodě na místě potřebné sondy do základů ,stropů a zpřístupnit krov pro zaměření nosných prvků.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social