Obsah projektu železobetonové konstrukce

Projekt obsahuje - statický  výpočet dle Eurokodů včetně určení potřebné výztuže nosných prvků ,určení kvality betonu a výztuže.

Projekt obsahuje - výkresy tvaru monolitických konstrukcí případně skladby prefabrikovaných konstrukcí a jejich kotvení.

Pro prováděcí projekt se dokládá výkres uspořádání vyztužení monolitických konstrukcí s potřebnými počty vložek dle statického výpočtu jako podklad pro zhotovitele stavby.

Výkresy výztuže  nejsou předmětem projektu neboť jsou povinností zhotovitele stavby ale je možné je objednat jako zvláštní výkon.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social